Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

НАП – Русе: Над 12 % повече са внесените корпоративни данъци

В офиса на НАП в Русе са внесени до сега над 12 % повече корпоративни данъци, спрямо същия период на миналата година. От авансови вноски и от издължени налози по чл. 92 от ЗКПО са събрани за държавния бюджет 18, 3 млн. лв.

Русенската приходна администрация очаква тези резултати значително да се увеличат до 30 юни, когато е крайния срок за деклариране и внасяне на корпоративни данъци за 2022 г. Вече 7 302  задължени лица от региона са подали своите декларации, което е  71 % от деклараторите през миналата година.

До 30 юни фирмите декларират и плащат корпоративен данък  по чл. 92 и чл. 93 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта, както и данък върху дейността от опериране на кораби.

До 30 юни е и срокът за подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ от данъкоплатци, извършващи дейност като търговци по смисъла на Търговския закон /ТЗ/, както и от еднолични търговци и земеделски производители, избрали този ред на облагане.

До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, едноличните търговци и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Заедно с годишната си данъчна декларация, те подават и декларация образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват само по електронен път денонощно, чрез  Портала за електронни услуги с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).

За повече информация може да се ползва Информационният център на НАП на телефони 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор, както и на имейл: infocenter@nra.bg.

Източник: www.rusemedia.com

Подобни публикации

Back to top button