Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЛюбопитноНовиниТОП новини
Популярно

Новият парк до мола в Русе ще се изгражда с европейски средства

Новият парк в кв.“Здравец-Изток“ до мола в Русе ще се изгражда по трансграничен проект между общините Русе и Гюргево. Предложението за кандидатстване по европейска програма ще се гледа като извънредна точка на сесията на Общинския съвет на 11 септември.

Предвижда се в парка да се обособят зони за пикник, за събития и срещи, както и детски кът и площадка. Ще се засадят местни растителни видове, характерни за Дунавска равнина и крайбрежието на р. Дунав, като ще има и отделен кът „Биоразнообразие” – подходящи елементи са билкова градина, градина, привличаща насекоми или птици, градина с подправки, градско земеделие и др. Ще има чешма за питейка вода, преместваеми тоалетни, алейно осветеление със соларно захранване, автоматична поливна система, както и видеонаблюдение.

„С проектното предложение се цели да се въздейства  цялостно върху зелена система както на района, но и така също на града. Реализирайки територията като паркова структура, неминуемо ще допринесе до надграждане на зелената система на града и подобряване на микроклимата в района. Новопроектираното решение ще допринесе за подобряване качеството на отдих и подобряване, както на биоразнообразието, но и същевременно с това ще осигури цялостно въздействие и върху съседните територии.  В парка са предложени нови решения  за опазване на биоразнообразието и зелената инфраструктура. Ще бъде обогатена цялата територия с нови местни дървесни и храстови видове, което е в посока изпълнение на “Зелената сделка”, както и ще се популяризира Община Русе като туристическа дестинация, ще се насърчи сътрудничеството с общини от Румъния, ще се обособи зона за отдих“, мотивират се от общината.

Кандидатстването ще бъде с проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “ по Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“.

Общата стойност на проектното предложение е разпределена между партньорите, както следва:

  • За Община Русе: 1,749 618.94 евро, от които 80% от Европейски фонд за регионално развитие, 18% национално съфинансиране и 2% собствено участие нa Община Русе, в размер на 34 992.38 евро;
  • За Община Гюргево: 1,75 млн. евро

Предвижда се проектът да се изпълнява в рамките на 36 месеца.

Източник: www.rusemedia.com

Подобни публикации

Back to top button