Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Вижте дневния ред на Общински съвет в Русе

Дневен ред за предстоящото в понеделник, 11 септември, извънредно заседание на Общинския съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.л.1374 Приемане на обща декларация против изграждането на инсинератор за изгаряне на болнични отпадъци
2. К.л. № 1370 Допълване на Решение № 901, прието с Протокол № 34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе относно дадено съгласие на Община Русе да внесе непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД
3. К.л.1373 Увеличаване капитала на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
4. К.л.1372 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Русе, ул. „Нови сад“ №27.
5. К.л.1371 Формиране на групи и паралелки с пълняемост под определения минимум за учебната 2023/2024 година
6. К.л. № 1369 Приемане Бюджет на Община Русе за 2023 година и приложенията към него (с преходен остатък)

Източник: www.24chasa.bg

Подобни публикации

Back to top button