Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

ОИЦ-Русе представи програмите, финансирани от Европейските фондове за споделено управление

Областният информационен център – Русе проведе днес уебинар на тема „Индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2023 г. на 10-те програми, финансирани от Европейските фондове за споделено управление (ЕФСУ).

Заинтересованите участници в онлайн срещата бяха запознати с процедурите на различните програми, които през тази година ще бъдат обявени за кандидатстване – с допустимите кандидати, с основните дейности, които те ще подкрепят, и с размера на безвъзмездната помощ.

В презентацията си експертът Габриела Стефанова акцентира върху процедурите, по които ще се кандидатства на конкурентен принцип.  Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) ще финансира проекти на предприятия за разработване на иновации и за внедряване на иновации. През септември 2023 г. се очаква да бъде обявена процедура за подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия (МСП), като фокусът ще е върху семейните фирми, творческите индустрии и занаятите.

В ИГРП 2023 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) има 9  процедури, от които 6 ще са с подбор на проекти. Работодатели ще могат да кандидатстват за адаптиране на работната среда, в т.ч. за „зелени“ работни места и организация на труда и по процедура „Нови умения“ за обучения на заети лица във връзка с работното място. Чрез Агенцията по заетостта заети лица индивидуално ще могат получат обучение за повишаване на квалификацията си, за нови умения или за надграждането им. Другите процедури са насочени към активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение, към устойчива заетост на същата целева група и към насърчаване на социалната икономика.

Програма „Развитие на регионите“ през последното тримесечие на годината ще отвори процедурата, насочена към развитие на 10-те града, центрове за растеж и към развитието на 40-те градски общини. Акцент е подготовката на Управляващия орган (УО) за интегрирания подход. През тази година Програма „Околна среда“ ще отвори процедури в секторите „Води“, „Отпадъци“, „Натура 2000“, „Въздух“. Повечето от тях са насочени към конкретни бенефициенти.

Специално внимание Стефанова обърна и на ИГРП на Програма „Образование“, която включва 7 процедури, от които две са с подбор на проекти. Едната е свързана с интеркултурното образование, по която могат да кандидатстват общини, НПО в партньорство с други такива, с училища, ДГ и читалища. Другата ще подкрепя развитие на проектна докторантура, допустими кандидати са висши училища и научни организации.

Фокус на презентацията бяха новата програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна специализация“, програмите „Транспортна свързаност“ и  „Техническа помощ“. По последната се предвижда да се финансира  работата на областните информационни центрове.

Заинтересованите страни, които не са успели да се включат на живо, могат да видят презентацията във Фейсбук страницата на ОИЦ-Русе.

Източник: www.obshtinaruse.bg

Подобни публикации

Back to top button