Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини

НАМИГБ ще си сътрудничи с Университет за национално и световно стопанство

Националната асоциация на местните инициативни групи в България и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество.

На подписването от страна на УНСС присъстваха зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, представляваща УНСС и доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания и координатор на меморандума, а от страна на НАМИГБ Калоян Стойчев, председател на Управителния съвет на сдружението и Павел Банов, организационен секретар.

Проф. д-р Цветана Стоянова и Калоян Стойчев

„Колаборацията между науката и Националната асоциация на местните инициативни групи в България, ще даде добавена стойност за развитието на селските райони. Идеята е да създадем следдипломна квалификация в Института за следдипломна квалификация (ИСК) на УНСС, която ще предоставя възможност на представители на местните инициативни групи да се запознаят с изискванията за подготовка на проектни предложения за подхода „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони“, подчерта проф. д-р Цветана Стоянова.

„Подписването на меморандум с УНСС е изключително добра стъпка за Асоциацията и за местните инициативни групи, които са членове на сдружението. Местните инициативни групи успяха да изградят капацитет през последните петнадесет години, но опита който имат ще трябва да го приложат и на тези, които ще се регистрират тепърва. Очакваме новорегистрираните местни инициативни групи да бъдат над 30, така, че там със сигурност ще трябва да има обучение и запознаване с материята, която е изключително сложна и специфична. Надавам се, с нашето партньорство с УНСС да поставим една добра основа за да може изпълнението на Стратегиите за водено от обществото местно развитие да се прилагат успешно в следващите години“, каза Калоян Стойчев.

„Приветствам подобни инициативи, още повече в областта на регионалното развитие и като представител на катедра „Регионално развитие“, защото разширявайки сътрудничеството на Научноизследователския център за регионални изследвания с Националната асоциация на местните инициативни групи в България ще се опитаме да развием регионите, като предложим най-добрите решения за тях, в случая насочени най-вече към селските райони, говорейки за местните инициативни групи. Това е една добра основа, която мисля, че успешно ще надградим“, коментира Николай Цонков. „Сътрудничеството ни с УНСС е важно, защото идеята на местните инициативни групи е да се постигне децентрализация на управлението и на разпределението на средствата от Европейския съюз“, каза Павел Банов и допълни: „Чрез разработването на съвместна програма между УНСС и Националната асоциация на местните инициативни групи в България ще допринесем за повишаване на капацитета на бъдещите служители и управителни органи на местните инициативни групи“.

В документа е записано, че УНСС и Националната асоциация на местните инициативни групи в България (НАМИГБ) ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от УНСС за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на организацията.

В обхвата на меморандума влизат и обмена на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на Асоциацията и УНСС и съдействие за участие на представители на организацията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от университета. Предвижда се и възможност за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в „Бакалавърски“, „Магистърски“ и „Докторантски“ програми в УНСС и в ИСК за представители и специалисти на НАМИГБ.

Организацията ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от сдружението. Сътрудничество чрез взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития като Академии, представляващи взаимен интерес, също са част от споразумението.

Доц. д-р Николай Цонков, проф. д-р Цветана Стоянова, Калоян Стойчев, Павел Банов

Координатори по реализацията на меморандума за сътрудничество от страна на УНСС са доц. д-р Николай Цонков и проф. д-р Зорница Стоянова, ръководител на катедра „Природни ресурси“, а от страна на НАМИГБ е Калоян Стойчев.

Източник: vomr.bg

Подобни публикации

Back to top button