Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

Пътинженеринг АД иска да извърши основния ремонт на ул. „Асен Златаров“ в центъра на Русе

269 988 лева е предложението на единствения кандидат за извършване на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Проф. Асен Златаров”. Това е Пътинженеринг АД. Община Русе отдели за целта 269 988 лева без ДДС.

На територията на Община Русе се изпълнява проект за изграждане, подмяна и реконструкция на ВиК инфраструктура по „Оперативна програма „Околна среда“ с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Русе. Към настоящия момент дейностите не са окончателно приключили. В тази връзка Община Русе има инвестиционно намерение да подобри транспортната инфраструктура, за да се осигурят по-безопасни и комфортни условия за движение на автомобили и пешеходци.

Всички възстановителни дейности на настилки от страна на експлоатационното дружество са приключени. В проектната разработка трябва да се съобрази това обстоятелство, като не се допуска нарушаване на вече възстановени участъци. Препоръчително е нивелетата да се повдигне и да се предвиди само износоустойчив пласт в конфликтните зони. 

Участъкът предвиден за ремонт е от ул. „Александровска“ до пл. „Св. Троица“, с приблизителна дължина 380,00 м – от ОТ 288 до ОТ 267.

С изработването на инвестиционен проект за обекта ще се постигне следното:

  • подобряване транспортно-експлоатационните характеристики на уличната мрежа;
  • осигуряване условия за безопасност на движението;
  • подобряване обществените комуникации;
  • комфорт на пътуването.

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 50 календарни дни. Срокът започва да тече от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя и приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година).

Към момента на откриване на процедурата, Възложителят не е осигурил финансиране за изпълнението ѝ. Договорът се сключва при условията на чл. 114 от ЗОП.

Източник: www.rousse.info

Подобни публикации

Back to top button