Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПрепоръчани
Популярно

РИОСВ – Русе наложи принудителна административна мярка на оператор заради нарушение на комплексното разрешително

РИОСВ – Русе вчера наложи принудителна административна мярка на „Оргахим Резинс“ АД заради нарушение на комплексното разрешително. Мярката е приложена чрез пломбиране на байпасно канализационно отклонение в новоизградена ревизионна шахта, непосредствено преди входа на  пречиствателната  станция.

Принудителната административна мярка е с постоянен срок и може да бъде премахната от контролния орган само при настъпване на аварийни ситуации.

До мярката се стигна след съвместно обследване с „ВиК“ ЕООД – Русе на площадковата канализация с цветни бои по време на планова проверка на оператора през октомври. Тогава проверяващите установиха нерегламентирано използаване на байпасното отклонение, в резултат на което голяма част от отпадъчните води се заустват в градската канализационна мрежа без необходимото пречистване.

Това е нарушение на условие в комплексното разрешително на дружеството „Оргахим Резинс“. За това е съставен акт по Закона за опазване на околната среда и е издадено наказателно постановление в размер на 30 000 лв.

Дружеството вече е изпълнило предписанията, дадени от РИОСВ – Русе при предходна проверка, за цялостно почистване на установените химически продукти в събирателната помпена шахта към пречиствателната станция. В нея постъпват всички потоци отпадъчни води от общата площадкова канализация на „Оргахим Резинс“ АД и „Оргахим“ АД.

Източник: www.moew.government.bg

Подобни публикации

Back to top button