Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Русенци са дишали въздух с превишен прах близо половин месец

РИОСВ е регистрирала 12 дни с превишения на фини прахови частици в Русе през октомври

Автоматичната станция за контрол качеството на атмосферния въздух „Възраждане“ е отчела дванадесет дни с превишения на фини прахови частици (10 микрона) в Русе през октомври. С това дните с превишения на този атмосферен замърсител от началото на годината стават общо 27. Максимално измерената средноденонощна стойност на ФПЧ10 е била регистрирана на 13 октомври, като е отчетена концентрация от 63.12 микрограма на кубичен метър (μg/m³), при норма 50 (μg/m³).

Причините за превишенията през октомври са от различен характер – пренос на димни газове вследствие на недобросъвестни земеделски практики и пожари, пренос на пясък от пустинята Сахара, но основно се дължат на неизпълнение на предвидените мерки в общинската програма за качество на атмосферния въздух.

Законодателството е предвидило максимален брой дни с превишения на фин прах – до 35 в рамките на една календарна година. За община Русе тази норма е била спазена само през 2021 г. По тази причина тя е задължена да изпълнява Програма за качеството на атмосферния въздух 2021-2026 г., където са заложени мерки за достигане на нормите.

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици 10 и 2.5 микрона са във фокуса на Европейската комисия и по препоръка на Световната здравна организация се обсъждат значително по-строги норми за този замърсител.

Фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) са всички частици, преминаващи през размерно-селективен сепаратор, определен съгласно референтния метод за вземане на проби и измерване нивата на ФПЧ10, с 50 % на ефективност на задържане при аеродинамичен диаметър на частиците до 10 микрона. Този показател се контролира в ДОАС (диференциална оптична атомно-абсорбционна спектрофотометрия) системата на гр. Силистра и в АИС „Възраждане“, тъй като на територията, контролирана от РИОСВРусе са обособени два Района за оценка на качеството на атмосферния въздух – гр. Русе и гр. Силистра.

Източник: www.dunavmost.bg

Подобни публикации

Back to top button